جهت مشاوره در راه اندازی کارخانه، خرید و فروش ماشین آلات خود با شماره تماس ذیل تماس بگیرید:

مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی الوتک، محمد زرین کلاه – ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲