عناصر قالب

فلت سام چیزی فراتر از یک قالب است. این یک چارچوب برای ایجاد وب سایت‌های شگفت انگیز است. در اینجا به معرفی مجموعه‌ای از عناصر قابل تنظیم قالب می‌پردازیم.